SISSI-císařovna proti své vůli

20. února 2007 v 23:31 | Fixta |  ELISABETH
Na Ludwigstrasse 24.12.1837,čekal vévoda Maxmilian ,člen vedlejší větve Wittelsbachů narození již čtvrtého dítěte.
Očekávaní bylo netrpělivé a provázela jej nervozita.Jemu i jeho ženě Ludovice bylo již 29 let a to už na tu dobu byl věk kdy ženy měli nejplodnější období za sebou.Třeba že historie ukáže že vévodkyni čekají další čtyři porody.
Čekání bylo dlouhé a celý dům se zmocn´oval jaký si neklid,konečně ve 22:43 se ozval dětský pláč a porodní bába oznamovala Maxovi že má dcerušku.Dítě bylo pokřtěno na Elisabeth Amalii Eugenii,ale
nikdo jí neřekl jinak než Sissi
Jako dítě byla Sissi živá , zvídavá ,rozpustilá,ráda si hrála s vesnickými dětmi.I když často od svých chův slýchala že se to pro princeznu nehodí.Byla dítětem přírody,milovala hory po kterých jí otec šasto brával,ráda jezdila na koni ,tuto zálibu si uchovala až do 80 let 19 století kdy se jí musela ze zdravotních důvodů vzdát,ale i potom si uchovala titul nejodvážnější jezdkyně evropy.Vzámeckém parku Possenhofen,kterému nikdo z rodiny neřekl jinak než Possi chovala různá zvířata od psů přes laně až po papoušky.
Co se její výchovy a vzdělání týče nebylo to valné.Matka dcera Bavorského krále Ludvíka I. dohlí-
žela na řádnost obého, ovšem když se vrátil její manžel z cest bylo rázem po všem,k nelibosti Ludoviky.
Přišel rok 1848,rok jež znamenal veliké změny ve světové politice tehdejšího světa.V Bavorsku král
Ludvík I.musel po aféře s Lolou Montezovou abdikovat.A v Rakousku 2.12. 1848 byl na Olomouckém arcibiskupství korunován na rakouského císaře teprve 18ti letý František Josef synovec odstupivšího císaře Ferdinanda V.řečeného dobrotivého.Syn Františka Karla a Žofie Bavorské ,nevlastní sestry vévodkyně Ludoviky.Od toho okamžiku počla arcivévodkyně Žofie
hledat svému synovi vhodnou manželku a jeho lidu dobrou císařovnu .Hledala dlouho ,František Josef
měl už vyhlídnutou svou sestřenku Annu Saskou,ale než se rozhoupal už byla pod čepcem.Nezbylo
nic jiného než se kouknout domů do Bavor k sestře Ludovice.Ta měla přece dvě dcery starší Helenu
/Nené/ a mladší Alžbětu/Sissi/.Žofie dle svého úsudku,a musíme uznat že nebyl mylný,dala přednost
Heleně,jenž se jí zdála pro roli císařovny vhodnější.Malou ,rozpustilou Sissi si ponechala jako resevu
kdyby náhodou.Vůbec by si nepomyslela že se ta malá rozjařená a na svůj věk velmi ústnatá žába
stane jednou rakouskou císařovnou.Dne 18 srpna slavil císař své narozeniny ,Žofie poslala své sestře dopis s tím že má vzít ssebou jak Helenu tak už patnáctiletou Alžbětu a že prý už Franziho jak císaře
nazývala nasměruje správným směrem.Jak bylo řečeno,tak bylo uděláno-tedy skoro uděláno .Ludovika vzala své obě starší dcery a přijela do Bad Ischlu ,kde rakouská císařská rod-
ina trávila tradičně léto.Potud bylo panovačné Žofii vyhověno.Ale jaké bylo její a Ludivičino pře-
kvapení když František Josef doposud tak poslušný synek nevyzval na kotilion Helenu jak bylo
domluveno ,ale Sissi,dceru kterou si Žofie nepřála nebot´ už dopředu tušila že s ní bude mít potíže.
A tak ač nerada musela 18 srpna roku 1853 ,oznámit že císař František Josef I se právě zasnoubil s
princeznou Elisabeth Amalii Eugenii.Dopředu věděla že tuhle bitvu má prohranou ,avšak byla zvyklá
se dané situaci přispůsobit.Byla odhodlaná z toho nevycválaného adolescenta udělat důstojnou císařovnu.
Jednat začala jak měla ve zvyku hned,ještě než Ludivika s dcerami odejeli domů dostala od Žofie přesné istrukce co musí Sissi do svatby bezpodmínečně mít a znát.Nemusím nikomu říkat že se nejednalo o jeden papírek ,ale o pořádný arch papírů.Stručně řečeno se jednalo o výbavu ,jazyky,
a historii země.To však nebylo vše protože k tomu patřila Habsburská španělská etiketa a dalších tisíc drobností,které se Sissi musela od 22 .8.1853 až do 20.4.1854 naučit.Na 15ti letou Alžbětu to
bylo moc za půlroku zvládnout to co se jiní učí celý život.Ted´ i vévoda Max pochopil co vlastně způsobil svým liknavým chováním.Viděl jak jeho malá Sissi propadá deprasím jak žije ve stresu.
Jedinou jeho odpovědí na to bylo zmizet na cesty.
20.dubna 1854 opouštěla Alžběta nepůl připravená stejně jako její výbava ale zcela vystersovaná
rodnné Bavorsko.22.dubna 1854 dojeli do Nussdorfu nedaleko Vídně a o dva dny později ,24.4.
1854 v sobotu v 19:00 hodin se z Bavorské žabky stala Rakouská císařovna.To však znamenalo
už pro tak zmatenou Sissi další změny.V prvé řadě jí byl arcivévodkyní Žofii ,kým také jiným přidělen
dvůr .Její nejvyšší hofmistriní se stala hraběnka Esterhazyová rozená Liechensteinová,to byla ta osoba
která na Sissi nejvíce donášešla a která jí hlídala na každém kroku a upozorn´ovala Žofii na nedostatky nebo prohřešky proti císařské etiketě.Tato žena byla v pozdějších vzpomínkách Sissi
vedle Žofie nejkritizovanější.
Arcivévodkyně se snažila kolem své snachy seskupit dámy z nejlepších aristokratických domů proto
její výběr byl velmi pečlivý.Většinou se jednalo o ty největší klepny ve Vídni.
Co do výuky mladé císařovny se musela Žofie postarat,aby znala jazyky svých svěřených národů
Jako první řeč ,jenž se měla naučit byla čeština.S vysvětlením tchýně, že Češi se zachovali k císař-
skému domu ,jako věrný národ když byl v roce 1848 v úzkých.Navíc první její cesta byla právě
sem.Dlužno dodat že tady se projevilo ono známé,,Co se musí to se hnusí,,.A tak vzdejme díky
arcivévodkyni Žofii za to že Sissi Čechy nesnášela a že dala přednost Mad´arům.V Čechách poznala
co obnáší role císařovny a jaký těžký úkol na sebe vzala.Dva týdny trvala návštěva této provicie.
Samosebou že císařský pár nezapomněl zajet do Prahy k strýčkovi Ferdinandovi,aby mu poděkoval
za svatební dary a jmenovitě císař za trůn.
Když se vrátili do Vídně opět Sissi padla do rokou svých svěřených dvorních dam a nenáviděné tchýně.Na podzim téhož roku bylo oznámeno že císařovna jest v naději.Celá zem se těšila na násle-
dníka trůnu.včetně císaře ,pro nehož bylo zklamáním když mu 5 března 1855 oznámili narození dcery.Děvčátko bylo poktěno na Žofii Friederiku Dorotheu Mariu.Císař i přes počáteční zklamání měl radost dle psaní které jsou adresovány matce,ale přece jen chtěl syna a toho mu jeho chot´nedala.Hned po narození si vzala nad výchovou malé patronát babička.Ještě před narozením
nechala dětský pokoj zřídit vedle svých komnat,dala tak Alžbětě jasně najevo kdo bude dítě vycho-
vávat.Marné byli Sissiny protesty,Žofie si trvala na svém a císař ,no ten se dal na stranu matky jak jinak.Tato situace se opakovala i u druhého dítěte opět dcery narozené 15.července 1856 a pokřt´ené na Giselu Ludoviku Mariu.Alžběta vedla o děti krutý boj jak s tchýní tak i s mužem.
Tento boj však vzdala 29.května 1857,když malá Žofinka zemřela potom ztratila úplně sílu proti své
tchýni cokoli podnikat.Na konci téhož roku oznámila císařská kancelář že Její Veličenstvo císařovna je opět těhotná.Všichni a nejvíce císař se modlili aby to už byl vytoužený syn.A nebesa je 21.srpna
roku 1858 vyslyšela.Chlapci dali jméno Rudolf František Karel Josef.I nad tímto dítětem si vzala
patronát babička.
Rudolf byl dítě velmi neduživé ,často brečel hodně stonal a i přesto byl na příkaz otce od tří let podrobován tvrdému vojenskému režimu.Což jak uznáte chlapci na zdraví at´ duševním či tělesném
neprospělo,ba právě naopak.Roku 1865 se k výchově svých dětí apatická Alžběta nemohla dívat jak jejíé Rudi trpí,proto dala císaři ultimátum.,,Žádám aby výchova dětí byla svěřena jen do mých rukou.
Jen já budu smět rozhodovat o dalších krocích .A o lidech v jejich blízkosti.Vyber si bud´ to já a nebo tvé Mámá.Pravda císař nejdřív nechtěl na něco takového přistoupi ,ale když zjistil že meztím než se mu dostalo psaní do rukou mu manželka odejela za příbuznýmí do Bavor.Pochopil a kapituloval.Pro Rudolfa to znamenalo vysvobození z pekla.Matka mu obstarala nové vychovatele a
učitele většinou s humanitním zaměřením a z řad ,měšt´anstva.Pravda toto nadšení Sissi nevydrželo moc ,dlouho jakmile zjistila že je syn zajištěný zbalila kufry a tradá zase na cesty ,přesně jak to dělal její otec.Roku 1866 se strhla bitva u Hradce Králové,kterou Rakousko prohrálo.Tím nastali jisté ekonomické problémy ,této tísně hleděli využít v Mad´arsku.Dobře věděli koho mají v císařovně
a také věděli že je císař schopný pro ni udělat cokoli.A tak začala čilá politická korespondence mezi
Budapeští a Vídní o Rakousko-Uherském vyrovnání.Které se uskutečnili v lednu následujícího roku,
na oplátku Uhřané 8 června 1867 korunovali císařský pár uherským králem a královnou.V tomto období našli manželé k sobě cestu.A tak nic nebránilo tomu aby se 22 .dubna 1868 narodila poslední dcera Marie Valerie.Dítě které se jako jedíné nenarodilo ve Vídni,dítě které bylo vychváváno v uheském stylu.Musím přiznat že tomuto dítěti se způsob výchovy a ani příližná náklonost matky ,která si vynahrazovala tak všech co zameškala u předchozích potomků,nelíbilo a že si nan´ dokonce i stěžovala ve svých vzpomínkách.V roce 1887 poznala mladá princezna svého budoucího muže Františka Salvatora,následující rok oznámili zasnoubení.Svatební přípravy však překazila událost
jež postihla nejvíce asi Sissi.30.ledna 1889 ukončil svou životní pout´ jediný syn a následník trůnu
koruní princ Rudolf,na světě zanechal ženu belgickou princeznu Stefanii,kterou Alžběta nenáviděla a které dávala hlavní vinu a dcerku Alžbětu Marii.Sissi se z tohoto šoku již nevzpamatovala.Chodila v černém ,více cestovala než kdy předtím držela ještě drastičtější diety.Psala básně s větší melancholii
psala básně o smrti.Ta jí potkala v podobě mladého anarchisty v sobotu 10.září 1898.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

KTERÁ RUBRIKA SE VÁM NEJVÍCE LÍBÍ?

Amulet 7.3% (22)
Anekdoty 3.7% (11)
Ankety 4% (12)
Černé rubíny 3% (9)
Články 2.7% (8)
Elisabeth 27.6% (83)
Keltští Bohové a mýtičtí hrdinové 7.6% (23)
Magie 4.7% (14)
Merlinovo okénko moudrosti 4.7% (14)
Moudrosti 2.7% (8)
O nás 1% (3)
Pokec 1.7% (5)
Povídky 3.7% (11)
Různá upozornění 1.7% (5)
Sielbstein 3.7% (11)
Skřínka 3.7% (11)
Škola magického umění 3% (9)
Ta z Jiného světa 2% (6)
Úvod 3.3% (10)
Vaše články 2% (6)
Věštírna 2% (6)
Videa 4.7% (14)

Komentáře

1 hlkxtpx hlkxtpx | E-mail | Web | 23. dubna 2009 v 10:06 | Reagovat

3PDpxa  <a href="http://wlqqjsprnkiq.com/">wlqqjsprnkiq</a>, [url=http://xbbtkbouitxk.com/]xbbtkbouitxk[/url], [link=http://kxjsaxwbesng.com/]kxjsaxwbesng[/link], http://rkweadomkkbq.com/

2 uiofcfce uiofcfce | E-mail | Web | 22. května 2009 v 21:28 | Reagovat

UFlogH  <a href="http://ajewhzgvqdpv.com/">ajewhzgvqdpv</a>, [url=http://rrvzmjesdsfr.com/]rrvzmjesdsfr[/url], [link=http://gbsvxtncadhz.com/]gbsvxtncadhz[/link], http://syipscpescqk.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama