JAK JSME VYMÍTILI Z NAŠÍ VESNICE KLEPAŘSTVÍ

27. února 2008 v 20:39 |  POVÍDKY
V naší vesnici plyne vše tak pomalu.Každý si hledí svého,koná svou práci,stará se o to aby jeho rodina
netrpěla hlady a nestrká nos do ničeho coby mohlo výrazně narušit jeho dobré sousedské vztahy.A tak kromě nájezdů sousední vesnice Graincasse,kteréžto jsme vyřešili sn´atkem náčelnických dětí ,tedy mé starší sestry Brigdy z Graincassetským Geronem,není u nás skoro žádných rušivých momentů.Tedy skoro žádný ,nepočítám-li bouřlivé oslavy našich svátků,musím přiznat že se sem tam objeví moment,kdy se klid plynoucí naší vesnicí naruší a to skrze pomluvy , jež čas od času roznášejí otcovi sestry pověstné staré panny Shanon a Ebeka.
Tyto mé tety ,žitím bez mužského elementu znuděné,hledají povyražení v hromadění nových informací,
nejlépe pikantních chutí,ježto si po obyčeji vlastním přikrášlí a následně po usedlosti roznesou.
Můj tatínek ,náčelník naší vesnice Cassebrigh,již drahnou chvíli přemýšlí jak by jim onu činnost zarazil.
Zatím jejich klepařství ,jak ono nazývá ,ku prospěchu všeobecnému užívá.Vždy když chce sdělit vesnici své nové rozhodnutí,vyčká až jedna z tet,nejlépe Ebeka,nebot´ má rychlejší nohy a z jedním dechem vystačí na tři stavení ,bude stát za dveřmi,to pozná lehce ,anžto obě sestry vzhledem ke své postavě dosti těžce dýchají,pak vyřkne jen tak mezi řečí to co chtěl ostatním sdělit a vyčká až funění ustane.Teprve pak má jistotu že do soumraku to bude vědět každý.
Je pravda ,jednou nám takhle za dveřmi stál divoký kanec ,otec v domění že je to jedna ze sester,vyřknul to co měl na srdci a když slyšel že se funění vzdaluje spokojeně usedl k obědu.Druhý den se však velmi podivoval,že tu novinu nikdo,tím spíše Ebeka s Shanon neví.Dokud sloužilo drbařství tet dobré věci,byl ochoten tatínek jim tuto zájmovou činnost trpět.Avšak jednoho dne tety roznesly něco co roznést neměli a co následně na to způsobilo chaos,čímž pohár trpělivosti našeno náčelníka mého otce přetekl.
Bylo před Belthainem,vše kvetlo .Blížil se svátek jímž oslavujeme plodnost naší země a velebíme naše bohy, aby nám dopřáli dobré úrody.Tatínek seděl v naší chalupě ,zrovna rozmlouval s naším druidem Cassexitem o průběhu oslav,ani si nevšiml že Shanon stojí za oknem.
,,No milý Cassexite,tak jak vidíš letošní úrodu.Dopřejí nám Bozi hojnost?"
,,Rozmlouval jsem včera s nimi a myslím že nám opět dopřejou hojnost ,jako každý rok Mirde.Myslí že bychom jim měli připravit velkou oslavu."Pravil druid rozvážně.
,,Ano měla by být velkolepá,taková jako by byla poslední ,jako před nějakou pohromou."Řka zasněně tatínek.
To neměl otec říkat,jakmile teta slyšela ,,poslední ,, a ,,před pohromou,, , ihned si s těchto slov vyvodila zprávu ,kterou pak po vesnici roznesla.,,Slyšeli jste to ,Cassexitus říká že letošní Belthain je poslední že se blíží nějaké pohroma"Halasila po vsi.Lidé těm slovům uvěřili ,nebot´ výroky druida se u nás berou vážně.,,No a co na to náčelník?"Ptali se lidi.,,Brácha ?Ten řekl že oslava bude mimořádná."
Vymýšlela si dál Shanon.Obyvatelstva se zmocnila panika .Hned počli vymýšlet jak katasrofě předejít,nebo utéct.
,,Měli bychom se zeptat druida!"Řekl jeden z davu ,když viděl že jednota lidu je na bodu mrazu.
Cassextus zrovan vycházel z naší chalupy,tatínek jej vyprovázel.Ještě chtěl něco říct,když v tom ho vyrušil pohled na řítící se zástup lidu.Čekal s čím se přinesou.
,,Cassexite,Cassexite..."Volali jeden přes druhého.Cassexitus gestem hluk utišil,pak ukázal na jednoho ,který vyhlížel nejdůvěryhodněji a vyzval ho aby promluvil za všechny.Muž se uklonil i vece.
,,Cassexite je pravda ,že letošní Belthain bude poslední,protože se na nás žene nějaká katastrofa?"
To druida zarazilo.,,No Shanon to říkala."Dodal muž.Tatínek zbrunátněl ,rozklepal se, jako vždy když byl rozčílen,Cassexitus jej pohybem ruky a pohledem uklidnil,pak se rozhlédl ,zda-li tety nejsou v blízkosti a s klidem jemu vlastním řekl.,,Přijd´te za mnou k háji ,já Vám vše povím , ale náčelníkovým sestrám ani muk."Dav přikývl a v poklidu se rozešel.Tatínek s druidem se vrátili do chalupy.
,,A co ted´Cassexite?"Ptal se otec bezradně pokračujíc.,,Porad´ co mám s těma svýma ségrama dělat?Nechtěl bys je jako pomocnice?"Druid se zarazil a trochu pohoršeně prohodil.,,To tak aby tady roznesly veškeré mé umění ,to bych to rovnou tady mohl vytesat Ogmou na kámen a vyšlo by mi to na stejno .Ne ,ne,jen at´ jsou tam kde jsou.My milý Mirde je musíme vytrestat ,no a já jdu přemýšlet jak.
Před soumrakem se celá vesnice dostavila ke Cassexitovi .Všichni čekali ,až jim druid vysvětlí co se vlastně děje. Cassexitus přestoupil před dav rozhlédl se a spustil.
,,Asi byste rádi věděli co se tu chystá? A co se sem žene?No řeknu vám to takhle.Nic:"
,,Jak to nic?"Rozbouřil se dav.
No nic letošní oslavy Belthainu budou stejné jako ty předešlé a co se té pohromy týče ,žádná nebude."
,,No,ale Shanon říkala.."Začal jeden z lidu .
,,Jak můžete věřit někomu ,jako jsou mé sestry?"Vložil se do hovoru otec ,dodávajíc.
,,Druid Cassexitus má myslím věrohodnější informace než ony,nebot´ je má z první ruky."S tím nemohl lid jinak než souhlasit.
,,No ale ted´ musíme vymyslet co s Shanon a Ebekou."Pravil druid,,Bylo by nejlépe.."Pokračoval.,,...kdybyste se chovali tak jako bych vám tu zprávu potvrdil.Panikařte,ale nezapomen´te přitom na oslavy svátku .Musíme ty dvě zmást."Lid poděkoval a rozběhl se ke svým domovům
Sestry mezitím zevlovali po vesnici,byly nervozní z toho že nic nevědí a že nemají žádnou informaci ,kterou by roznesly po kraji.Když viděli přicházející zástup vesničanů,jejich nejistota se umírnila.
,,Tak co?Tak co?..."vyptávaly se nedočkavě.
,,No měli jste pravdu."Řekl Mird ,,Něco se sem žene. Musíme honem rychle něco vymyslet,má to přijít na Belthainskou noc:" To tety vyděsilo.Sebraly veškerou odvahu a hustým lesem se vydaly za Cassexitem k háji.Ten jakoby na ně čekal,tedy po pravdě řečeno on na ně čekal,dobře znal jejich zvědavost a věděl ,že jakmile se sestry dovědí potvrzující zprávu přispěchají k němu.,,Copak dámy."Přivítal je.,,Snad jste se nepřišli zeptat co se děje?"Tety přikývly.Druid se posadil na blízký kámen zahleděl se do prázdna a s vážnou tváří i hlasem jim sdělil.
,,Měl jsem předešlou noc sen,v němž se mi zjevil Velký rohatý Bůh a ten mi řekl že Bohové jsou s naší vesnicí nespokojení a chtějí na ni seslat pohromu,aby ji smetli z povrchu země.Pak ukázal na naší vesnici a já viděl jak Morrigan ta paní smrti se prohání na svém smrtonosném spřežením ,při čemž celá vesnice vzplála.Když jsem se dnes ráno vzbudil uviděl jsem kousek čehosi červeného vlající ve větru,byl to plášt´ Bohyně Morrigan už se sem chystá.Všichni skončíme v jejím kotli všichni."Pravil Cassexitus s obavou.
,,A co máme dělat?"Zeptala se Ebeka ,která byla přeci jen ráznější povahy než Shanon.Cassexitus vstal zašel do háje ač to u něho jako u druida nebylo zvykem ,nebot´ druidové nikdy nezvou nepovolané do svých hájů přizval sestry aby jej následovaly.Uprostřed hajku bylo ohniště a na něm kotel ,v němž se vařila voda.Cassexitus přizval ženy k posezu sám běhal po háji a trhal květy.Když jich měl plnou náruč přistoupil ke kotlíku a květy don´ hodil,chvíly to všechno míchal mulaje si přitom cosi pod vousy.
Nakonec se upřeně do nádoby podíval pravicí odehnal páru a levicí ukazoval na sestry.Ty celek vystrašené mlčeli,což mezi námi to byl moment skoro tak sváteční jako celý svátek Belthain.
,,Bohové dali zprávu jak ves zachránit."Prones kněz tajemně.
,,Jak?"Špitla Ebeka.Cassexitus se na ní vyčítavě podíval a pak pokračoval .,,O Velké Belthainské noci připravte jídlo.S ním běžte na strán´ ke třem dubům ,tam rozdělejte ohen´ ,pak se svlečte a kolem ohniště tančete nahé to by mělo Bohy uspokojit."
,,Jak dlouho máme tančit?"Optala se Shanon ,která byla zase s obou sester pohodlnější.
,,Do úsvitu:"Skoro zahromoval Cassexitus a dodal.,, A ještě něco v každém třetím kole vstáhněte ruce k nebi a zvolejte :,O mocní Bohové odpust´te nám, to katastrofu odvrátí.Tak to řekli Bozi."
Obě sestry přikývly a spěchly domů vše připravit.Cassexitus nelenil uhasil ohen´ a hned za tatínkem mu povědět jak vše vymyslel.,,To jsem zvědav jestli to zabere."Povídá tatínek když mu to kněz dopověděl.,,Ale musím ti Mirde říct ,že mi to dalo hodně přemáhání abych se nerozesmál.To víš ta přestava tvých ne příliš štíhlích sester jak skáčí na jedné noze kolem ohniště v rouši nebeském ,byla pro mě dosti komická."Na to jen tatínek přikynul.
Zatím tety dorazili domů radíc se co Bohům na usmířenou připraví.,,Musí to být něco výjmečného."
Povídá povýšeně Ebeka.

,,Blázníš?Nic:"Prohodila Shanon.,, Nebudem Bohy přecpávat a zbytečně uplácet dáme jim něco jednoduššího.!"
,,Ty jsi byla vždycky krkna!"Kárala jí Ebeka.,,Ty nevíš že se Bohům nemá ničeho odepřít,zvlášt´ když nám jde o kejhák.Připravíme jim velkolepou hostinu."Rozhodla Ebeka ,ježto byla od Shanon o půl dne starší.
V noc Belthainu se tedy obě sestry s nachystanou hostinou bohům vydaly na strán´ ke třem dubům.
Šli kolem paseky ,kde se právě odehrávala slavnost,na chvíli se zastavily a pozorovaly to hemžení ,ale pak si vzpomněly že mají nějakou povinost a pokračovaly v cestě .

,,Vidělas je?"Zeptala se Shanon.,,To jsou tupci.A my abychom je zachran´ovali."Dodala.
,,Však nám poděkují uvidíš jak stoupnem v ceně."Chlácholila jí Ebeka.
Když došli ke třem dubům rozdělaly ohen´ připravily krmy pro Bohy a počly s ritualním tancem ,poskakovaly kolem ohně při každém třetím kole zdvihaje ruce a vykřikujíc ,,O mocní Bohové odpust´te nám,,Sestry byly tak zabrány do obřadu že si ani nevšimly lidí nashromaduvší se kolem nich.
Stáli tam a koulali na ty dvě Venuše jak skáčou kolem ohně a prosí o odpuštění.Nejdřiv vesničani nevěděli co dělat jestli se mají smát a nebo se přidat,ale když jim druid Cassexitus gestem ukázal že se přidávat nemají ,tak se tedy rozesmáli.To sestry vyrušilo.Ebeka,které to zapalovalo trochu rychleji než Shanon ,pochopila co se děje .sebrala šaty,sestru a obě červené od hlavi až k patě utíkaly pryč.
Druhý den ráno jsme už tety ve vesnici nenašli.Nikdo dlouhou dobu nevěděl kam je Bozi zavedli ,až jednoho dne přišla zpráva že tety jsou v Graincasse ,kde se provdaly za náčelníkovi bratry a žijí prý velmi spokojeně.A klepařství?To už pověsily na hřebík.A tak máme zase v naší vesnici Cassebrigh klid.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Merlin Merlin | E-mail | 28. února 2008 v 10:45 | Reagovat

Není to špatné.

2 Severka Severka | 5. března 2008 v 14:13 | Reagovat

Sice to podezřele vypadá jako kopie Šimka a Grossmanna, ale dobrý :)

3 Kiki Kiki | E-mail | Web | 7. března 2008 v 16:10 | Reagovat

máš to tady moooc pěkný!!!!!Fakt!!Lepší než ty nudný hiphopy!

4 Oroniel15-SB:-* Oroniel15-SB:-* | Web | 24. března 2008 v 19:01 | Reagovat

Je to zajímavé, dobře psané, čte se to plynule, jen mi tam nesedí moderné výrazy jako ségra atd., jelikož je to psané takovou tou "starou" češtinou. Kromě dost výrazných pravopisných chyb a čárek ve větách je to dobré:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama